Handleiding om je e-mail in te stellen

Je stelt een e-mailadres in door gegevens op te geven voor het versturen en ontvangen van e-mail. Hieronder volgt een algemene uitleg per device voor de installatie hiervan. De volgende gegevens zijn hierbij van toepassing:

Inkomend

Server: mail.uwdomein.nl
gebruikersnaam (email) & wachtwoord
Poort: 143
SSL: STARTTLS
Authenticatie via wachtwoord

Uitgaand

Server: mail.uwdomein.nl
gebruikersnaam (email) & wachtwoord
Poort: 587
SSL: STARTTLS
Authenticatie via wachtwoord

In de onderstaande screenshots is een voorbeeld te vinden hoe het er uit hoort te zien qua invoer, voor programma specifieke oplossingen is hier een handleiding te vinden. (uiteraard wel op basis van de gegevens hierboven.)

Mochten er na deze handleidingen nog problemen zijn met instellen kan het zijn dat de firewall (na veel foutieve pogingen) je blokkeert. Neem dan contact op zodat we je verder kunnen helpen.

Voorbeeld Windows/MAC

Hiernaast zie je een screenshot voor het mailprogramma thunderbird met de juiste instellingen. Dit kan op dezelfde manier ingesteld worden in elk ander mailprogramma.

Voorbeeld Telefoon/tablet

Hiernaast zie je een screenshots voor je telefoon, belangrijk hierbij is dat de mail servers goed aangegeven worden. (mail.uwdomein.nl)