Privacy statement en disclaimer Studio Boszkers

Privacy statement en disclaimer Studio Boszkers

Studio Boszkers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergeven. Studio Boszkers respecteert de privacy van haar klanten, leveranciers en websitebezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Studio Boszkers draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.
Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alleen personen of andere bedrijven toegang hebben tot jouw persoonsgegevens indien noodzakelijk en toegang wordt afgeschermd. De website van Studio Boszkers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb je het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@studioboszkers.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Website, email en nieuwsbrief
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt per email (Hierbij kun je denken aan naam en email of andere persoonsgegevens die je aan ons toestuurt). Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen.

Ben je klant dan kan het zijn dat je een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe dienstverlening/ producten dan wel aanbiedingen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn.
Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Dienstverlening
Bij het gebruik van onze diensten hebben wij ook een aantal persoonsgegevens nodig.
Dit zal een bedrijfsnaam zijn met adresgegevens, maar ook de naam, het telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon.

Ook bij het maken van een logo, visitekaartjes, printontwerp, webdesign, verpakkingsontwerp en dergelijke zal er meestal sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens, zoals de bovenstaande gegevens.

Daarnaast kan het voorkomen dat je als klant graag foto’s in de grafische vormgeving een product ziet opgenomen. Foto’s kunnen ook worden aangemerkt als persoonsgegeven als er sprake is van direct of indirect herleidbaarheid tot een natuurlijk persoon. Hiervoor verleen je als klant expliciet toestemming om dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan te laten sluiten.

Door een betaling aan Studio Boszkers te doen verstrek jij als klant jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
Studio Boszkers heeft ook contact met leveranciers. Studio Boszkers heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het versturen van nieuwsbrieven aan klanten;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek grafische vormgeving;
  • het afhandelen van betalingen;
  • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaan dan bijvoorbeeld om informeren over wijzigingen, service en een eventuele afwikkeling van een klacht;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Studio Boszkers;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    daarvoor expliciet toestemming is verleend. 

Je dient er bewust van te zijn dat zonder naam, email dan wel telefoonnummer wij niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan Studio Boszkers zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan de grafische vormgeving, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
Je kunt te allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@studioboszkers.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij. 

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Studio Boszkers hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden.

Als het gaat om verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van artistieke doeleinden dan kun je je niet beroepen op deze rechten.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. 

Tussen Studio Boszkers en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Studio Boszkers worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Studio Boszkers is verplicht om vanuit wetgeving bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.
Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Studio Boszkers zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. 

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.studioboskers.nl en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Studio Boszkers geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Studio Boszkers is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Studio Boszkers is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.studioboszkers.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. 

Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest. 

Google Analytics
Studio Boszkers maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Studio Boszkers verzameld. 

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Studio Boszkers heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

•Er een verwerkersovereenkomst tussen Studio Boszkers en Google is over de Analytics gegevens.

•IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.

•De informatie niet met anderen gedeeld wordt.

•Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Studio Boszkers geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Studio Boszkers gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Social media cookies van derden
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Contactgegevens

Studio Boszkers
Terborgseweg 20
7005 BA Doetinchem

Jeroen Bosz
jeroen@studioboszkers.nl
+31 (0)6 41217000